Sobota, 3 prosince, 2022

Buy now

- Komerční sdělení -zprávy

MS plánuje zrušení jednoduché společnosti na akcie i další změny zákona

Snížení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným na jedno euro nebo doplnění základního kapitálu ze zisku společnosti, zrušení postupného založení akciových společností, zrušení možnosti vydávání akcií na majitele v zaknihované podobě či zrušení právní formy jednoduché společnosti na akcie, to jsou pouze některé z návrhů záměru přepracování práva obchodních společností, který dalo do meziresortního připomínkového řízení Ministerstvo spravedlnosti (MS) SR.
Resort navrhuje zachování čtyř právních forem obchodních společností, a to veřejné obchodní společnosti (v. O. S.), Komanditní společnosti (k. S.), Společnosti s ručením omezeným (s. R. O.) A akciové společnosti (a. S.). Zatímco při v. o. s. se přepracování zaměří na regulační a terminologické upřesnění a přizpůsobení nové obecné úpravě obchodních společností, na zatraktivnění komanditní společnosti záměr navrhuje zakladatelé mohli rozhodnout, zda majetková účast komanditistů bude vložena do cenného papíru. Podíly jednoho společníka zároveň nemusí být koncentrované do jednoho obchodního podílu.

Rozsáhlejší změny připravuje ministerstvo pro kapitálové obchodní společnosti – společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Upravené budou mimo jiné některá pravidla pro výkon práv společníka / akcionáře, a to například minimální rozsah jejich práva na informace a právní nástroje na jeho vymáhání. Změny čekají i pravidla transakcí se spřízněnými osobami zejména transakce mezi obchodní společností a společníkem, jakož i členy orgánů obchodní společnosti a jejich blízkými osobami, zda zvláštní pravidla týkající se povinností a odpovědnosti členů orgánů obchodních společností.

Při společnostech s ručením omezeným navrhuje resort kromě snížení požadovaného základního kapitálu i možnost zjednodušeného online založení společnosti s využitím formulářů zakladatelských dokumentů s nižším poplatkem při jejím registraci. Společník také bude moci mít více obchodních podílů s různými vlastnostmi, se kterými bude moci samostatně disponovat a samostatně jejich zatížit.

Při akciových společnostech návrh počítá s možností, aby akcionáři mohli rozhodovat i per rollam, a upraví se možnosti distančního rozhodování. Resort plánuje úpravu práv akcionáře na informace a nástroje na uplatnění. Také chce, aby se mohli akcionáři rozhodnout pro strukturu akciové společnosti, kde kromě valné hromady a. s. vytváří pouze správní radu společnosti nebo představenstvo a dozorčí radu.
Základem slovenského práva obchodních společností je právní úprava z roku 1991, ale od té doby byl Obchodní zákoník téměř 50krát novelizován. MS souběžně připravuje i přepracování občanského práva, která by měla zahrnovat i obecnou právní úpravu právnických osob, která bude východiskem pro všechny právní formy právnických osob. To si podle resortu vyžádá zásadní zásah do obchodního zákoníku v jeho současné podobě. Druhým východiskem přepracování jsou rámce evropského práva obchodních společností a zahraniční inspirace a třetím východiskem záměru je rostoucí elektronizace, digitalizace a automatizace vnitřních procesů společností. Mezirezortní připomínkové řízení bude trvat až do 26. února.

Další články autor

Comments

spot_img

Nejnovější články