Sobota, 3 prosince, 2022

Buy now

- Komerční sdělení -zprávy

Rekordní množství úvěrů. Na co banky lákají klienty

Slovenské banky poskytly objem úvěrů na bydlení s magickou hranicí až 32 miliard eur. Klienty lákají na zvýhodněné úrokové sazby a různé benefity.
I přes přísnějším opatřením ze strany regulátora a současné pandemické situaci jsou úrokové sazby na historických minimech a pohybují se již od 0,39% p. a. Na Slovensku objem poskytnutých úvěrů na bydlení v průběhu třetího čtvrtletí dosáhl magickou hranici 32 miliard eur, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 9,14%. Nejvyšší podíl 26,25% na objemu poskytnutých úvěrech dosáhla Slovenská spořitelna, následuje VÚB banka s podílem 22,32%, Tatra banka s podílem 13,91% a ČSOB banka s podílem 12,32%. Na úvěrech stavebního spoření nejvyšší podíl 82,41% dosáhla První stavební spořitelna.

Banky o klienty bojují
Konečná úroková sazba je ovlivněna typem úvěru a rozhodující je i výška LTV (Loan to value). Závisí také na dalších služeb, které si klient v dané bance zvolí, jak je běžný účet a jeho aktivní využívání, pojištění úvěru, pojištění nemovitosti či spoření. „Protože konkurence je velká, banky se snaží získat klienty, a proto v rámci svých kampaní minimálně do konce kalendářního roku nabízejí k úvěrům různé benefity, kterými je chtějí zaujmout,“ vysvětluje Zuzana Šimonová, úvěrová analytička Swiss Life Select.

Úspora funguje jako magnet
V současnosti je pro klienty nejsilnější motivací úspora. V případě předčasného splacení dříve poskytnutého úvěru některé banky proplatí poplatek za předčasné splacení ve výši 1%. „Úspora finančních prostředků je pro klienta jako magnet a ať je v jakékoli podobě, zda úspora na poplatku za poskytnutí úvěru, nebo proplacení poplatku za znalecký posudek. Také je pro klienta motivací i jednodušší způsob dokládání ať příjmů nebo účelu úvěru, což šetří jeho čas „tvrdí Zuzana Šimonová.

Co byste měli vědět o RPSN
RPSN je roční procentní sazba nákladů a pro klienty je to nejdůležitější parametr, který vyjadřuje konečnou cenu úvěru při jeho poskytnutí. Jsou to celkové náklady úvěru, které by měl dlužník zaplatit za půjčenou částku. Vyjadřuje celkovou sazbu úvěru nebo půjčky, zohledňuje nejen úrok, ale i ostatní poplatky spojené s úvěrem.

Co byste měli vědět o poplatcích, které souvisejí s úvěrem
První poplatek, který si banka zaúčtuje, je poplatek za poskytnutí úvěru, resp. zpracování úvěru. „Klient si může zvolit, zda tento poplatek bance zaplatí zvlášť, nebo využije možnost započítat poplatek do výše úvěru. V daném případě se o tuto částku úvěr navýší a rozpočítá se do ostatních splátek k úvěru. V případě, že se klient rozhodne úvěr předčasně splatit, banka může při jeho vyčíslení započítat do celkových nákladů i alikvotní část poplatku za poskytnutí úvěru, „tvrdí úvěrová analytička. Další poplatky, které souvisí s úvěrem, jsou poplatky za vedení účtu, za případné pojištění úvěru, za pojištění nemovitosti, poplatky související s katastrálním úřadem, poplatek za zpracování znaleckého posudku.

Budoucími poplatky jsou i poplatky za změnu smluvních podmínek, které vyžadují vypracování dodatku k úvěrové smlouvě. Budoucím poplatkům může být i mimořádná splátka úvěru, resp. jeho předčasné splacení mimo fixace, tedy doby vázanosti úrokové sazby.

Kdy se vám může úvěr prodražit
Nemovitost, která je předmětem zástavního práva musí být pojištěna minimálně ve výši úvěru a zároveň pojistná smlouva musí být vinkulována ve prospěch banky, pro případ pojistné události. „Nemovitost však musí být pojištěna po celou dobu trvání úvěrového vztahu, za nedodržení si banka může uplatnit sankční pokutu,“ upozorňuje úvěrová analytička. „Zároveň chci upozornit na odkládací podmínky, které jsou zapracovány v úvěrové smlouvě. Po vyčerpání úvěru klienti často pozapomněl na tyto podmínky a v případě nedodržení termínu dodání dokladů, jako je např. pravomocné kolaudační rozhodnutí, nebo další doklady ve smyslu úvěrové smlouvy, jsou bankovní instituce oprávněny uplatnit smluvní pokutu navýšením úrokové sazby, čímž se klientovi úvěr prodraží, „dodává Zuzana Šimonová.

Další články autor

Comments

spot_img

Nejnovější články