Sobota, 3 prosince, 2022

Buy now

- Komerční sdělení -zprávy

Indexové a akciové fondy si mnozí pletou

Aktivně řízené fondy v druhém pilíři mohou být v dlouhodobějším horizontu podstatně výhodnější. Proto by si měli střadatelé rozmyslet, do kterých budou ukládat své peníze.
Důchodové správcovské společnosti (DSS) dlouhodobě upozorňují, že zejména mladší střadatelé by měly ve druhém důchodovém pilíři upřednostnit negarantované fondy před garantovanými. Do první zmiňované kategorie patří především indexové a akciové fondy, do druhé dluhopisové.

„V poslední době se setkáváme s tím, že mnozí střadatelé si indexové a akciové fondy mýlí. Považují je za stejné, neboť v obou se naspořené peníze investují především do akcií. Ve skutečnosti se však tyto typy fondů významně liší. Zatímco indexové jsou spravovány pasivní , akciové jsou řízeny aktivní. To může mít v konečném důsledku významný vliv na výšku zhodnocení naspořených prostředků, „upozorňuje Martin Kaňa, generální ředitel Důchodové správcovské společnosti poštovní banky.

Když je fond řízen aktivně, správce může přizpůsobovat jeho složení aktuální situaci na trhu. Vyplatí se to zejména v době, kdy se mimořádně daří některému akciovému sektoru nebo zemi. Tehdy může zvýšit podíl daných investic ve fondu, čímž zvýší výnos střadatelů. Aktivně řízené portfolio se vyplatí i tehdy, když akciový trh dlouhodobě klesá. V takovém případě může správce snížit podíl akcií ve fondu na minimum a tím limitovat dopad propadu trhů na majetek střadatelů.

Indexový fond takové možnosti nemá, protože jeho složení je navázáno například na MSCI World Index. Ten obsahuje akcie společností různých velikostí z více než dvacítky ekonomicky vyspělých zemí. Správce fondu proto nemůže skladbou portfolia reagovat na aktuální vývoj na trhu.

Další články autor

Comments

spot_img

Nejnovější články